מתי

איפה

הליכות ג'יין

לאן אנחנו רוכבים מפה? רכיבה בעקבות תשתיות האופניים של ירושלים סיור רכוב לאורך תשתיות האופניים הקיימות והעתידיות של העיר. נדבר כיצד נראה תכנון טוב לאופניים, ונבחון איך נראה הביצוע בפועל עד כה. נדבר גם על הסיפור המכונן של תשתיות האופניים בעיר, איזה מגמות ושינויים אנחנו מתחילים לראות, ומה עוד צריך לקרות כדי שתהיה בירושלים תחבורת אופניים אמיתית (ולא, לא צריך לשטח את הגבעות).

נפגשים 06.05 ב18:00 מחוץ לתחנת נבון ונסיים בשכונת בקעה בבירה ועוגיות, כהרגלנו. משך הרכיבה הוא כשעתיים+. הרכיבה היא במישור ובירידה מלבד העלייה של רחוב ברודי. זו סמטה קטנה ללא מכוניות, אז למי שיהיה קשה, אפשר פשוט לרדת ולדחוף.