עדכון שבוע 11

מהנדס העיר – שבוע הבא אנחנו נפגשים עם מהנדס העיר על מנת לדבר על איך יוצרים תשתיות אופניים טובות יותר ממה שראינו עד כה בעיר. מצ"ב המצגת בתגובות (לא סופית).

שכונת גילה – פעילי אופניים בגילה הציגו לעירייה (דרך המנהל הקהילתי) תוכנית לשבילי אופניים בשכונה, מצ"ב בתגובות. כמו כן, הם התארגנו באופן מרשים לקראת שיתוף הציבור על רחוב שבתאי הנגבי, הציגו אלטרנטיבות לתכנון הקיים והעלו דרישה ברורה להכנסת שביל אופניים ומיתון התנועה ברחוב.

רכיבת בחירות – יום שלישי ב09:00 בשבוע הבא, מזכירים לשתף ולהזמין אנשים https://www.facebook.com/events/248448240249511/

עיתונות – התפרסמה כתבה ב"מדינת ירושלים" על הפעילות של אב"י, מוזמנים לקרוא ולשתף הלאה- shorturl.at/nyzX2