אפריל ב23, 2021

כעסנו, מחינו, הפגנו, פנינו, נדנדנו, ובסוף- ניצחנו!