אודות הארגון

חזון הארגון :
אופניים הם חלק מהותי ממערך התחבורה הירושלמי ומהמרקם הקהילתי והתרבותי בעיר

 

אופניים בשביל ירושלים (אב"י) הנו גוף הפועל בשני מישורים, המישור הקהילתי והמישור התכנוני, על מנת לקדם את השימוש באופניים בשטחה של ירושלים כאמצעי תחבורה מן המניין.

אנו מקדמים את ההבנה כי באופניים הם כלי תחבורה מן המניין המשתלב לתוך כלל מערך העירוני, ועל כן יש לקחת אותם בחשבון באופן מובנה במהלך התכנון הפיזי בעיר ובמהלך השימוש בשאר אמצעי התחבורה. על כן, יש לייצר רשת של תשתיות ייעודיות וראויות לאופניים המקנות בטיחות הן עבור הרוכבים והן עבור שאר משתמשי הדרך. אנו פועלים על מנת לשנות את התפיסה בקרב הציבור, גורמי המקצוע ומקבלי ההחלטות כי אופניים נועדו בעיקר לפנאי וכך לעודד יצירה של תשתיות מתאימות כמו גם לעודד אנשים נוספים להשתמש באופניים כאמצעי תחבורה. בנוסף לרשת תשתיות נסיעה לאופניים, אנו פועלים לקדם תשתיות נוספות שיהפכו את הרכיבה לאטרקטיבית ונגישה, כגון פריסה רחבה של מקומות חנייה איכותיות, אפשרות שילוב של שימוש באופניים ובתחבורה ציבורית ובנייה של מקלחות במקומות עבודה.

במקביל, אנו פועלים לייצר שינוי תודעתי ותרבותי בעיר המעודד את קבלת רוכבי האופניים כמשתמשי הדרך שווי ערך ונוכחים שצריך לקחם בחשבון, לכבד את תשיתיותיהם ולהבטיח את בטיחותם.  אנו מקדמים תרבות רכיבה בטיחותית, משתלבת ומתחשבת. אנו פועלים לייצר קהילה של רוכבים בירושלים על מנת לתת תמיכה הדדית, לשתף ידע, לפעול יחד כקבוצת לחץ ולפתח תרבות רכיבה חוקית ובטיחותית בקרב הרוכבים. בתרבות הזאת נהגים מאפשרים לאופניים להשתלב בצורה בטוחה, רוכבים אינם מסכנים הולכי רגל, שבילי האופניים פנויים מרכבים ומהולכי רגל ורוכבים אינם נמצאים על המדרכות. אנו שואפים ליצור תרבות בה אירועי אופניים בפרט ורכיבת אופניים ככלל הם חלק מהנוף התרבותי-עירוני-קהילתי של העיר.

אנו רואים את עצמנו כחלק ממרקם הקהילתי הירושלמי, ועל כן שואפים לייצר שיתופי פעולה עם גורמים בעלי מטרות ואינטרסים משותפים, הן מקרב הממסד כמו העירייה והמינהלים הקהילתיים, הן בקרב הארגונים ברבים הפועלים בעיר והן בקרב רוכבים מכלל שכונות העיר.

 

JLM is an organization that advocates to advance the situation for bicycles in Jerusalem. We work together with other environmental organizations to encourage the city to be more bicycle friendly, environmentally friendly, and pedestrian friendly. Additionally, we lobby city hall, meet with top decision makers, conduct group rides, and organize educational events, keeping you informed of bicycle friendly organizations, businesses, and political figures.